EN

KEŞFET

Toplumsal gelişim, öğrencinin ve okul topluluğunun ihtiyaçlarını karşılayan bütüncül bir eğitim ortamıyla mümkündür. Model Okul Projesi, 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları için öğrencilere sağlanması gereken öğrenme ortamına model oluşturuyor.

 • Okul sadece bir bina mıdır?
 • Okul binalarının niteliği öğrenmeyi etkiler mi?
 • Daha iyi bir eğitim için yeni bir okul binası yeterli mi?
 • Çevre öğrenmeyi etkiler mi?
 • Çevrenin öğrenmeyi olumlu etkilemesi sağlanabilir mi?
 • Okul kültürü oluşturmak neden önemlidir?
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları için nasıl bir öğrenme ortamı sağlanmalı?

 

Bu sorulara yanıt arayarak diğer okullara fiziksel ve niteliksel bakımdan model olmayı hedefleyen Model Okul Projesi; toplumsal gelişimin, öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayan bütüncül bir eğitim ortamıyla mümkün olduğu inancından yola çıkıyor. Öğrencilerinin hem kendilerini keşfetmelerini hem de beraber yaşamayı öğrenmelerini sağlayabilecek, demokratik ve kapsayıcı bir okul iklimi sağlıyor. Bu sayede çocuğun mutlu bir birey olarak gelişip büyümesini mümkün kılıyor.

 

NEDİR?

Vehbi Koç Vakfı Model Okul Projesi, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanıp inşa edilmesiyle ilköğretimin ikinci kademesi (5-8.sınıf) için bir “ortaokul modeli” sunuyor.

 • Eğitimin sürdürülebilir kalkınmadaki öneminin farkındalığını taşıyan Vehbi Koç Vakfı, uluslararası mimari tasarım şirketi Cannon Design ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
 • Eğitim ortamı, yaklaşımı, yönetim modeli ve çevresiyle ilişkileri bakımından örnek gösterilecek ve yaygınlaştırılacak bir ortaokul modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
 • Proje süresince edinilen deneyimlerin ve Model Okul yaklaşımının başta 17 Okul Projesi kapsamındaki okullara, diğer bağış okullara ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması için bir rehber haline getirilmesi hedefleniyor.

NEDEN?

Öğrencilerin; öğrenme isteğine sahip ve meraklı olmalarını, kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini, istek ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, kendilerine ve başkalarına saygılı ve sevgi dolu olmalarını, dayanışma içinde olmayı ve birlikte çalışmayı başarmalarını, barış içinde birlikte yaşama bilinci taşımalarını, daha iyi bir dünya için sorumluluk almalarını, akademik olarak donanımlı olmalarını, eleştirel düşünme becerisi edinmelerini, teknolojiyi etkin kullanabilmelerini sağlamak için mevcut öğrenme ortamları neden dönüştürülmeli?

 • Okullar çoğunlukla eski, statik, standart yapı anlayışıyla tasarlanıyor.
 • Öğrenciler sınıfa etkileşim kurmak, tartışmak, konuşmak için değil, “oturup dinlemek” için giriyor.
 • Koridorun sağına soluna dizilmiş sınıflardaki öğrencilerin birbirleri ve çevreleriyle dinamik bir ilişki kurmaları mümkün olmuyor.
 • Yapılan araştırmalar temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin birçok alanda desteklenmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

NASIL?

Aydınlatmadan sınıf yerleşim düzenine, beslenmeden bahçe kullanımına, eğitim yöntemlerinden velilerin ve mezunların okul ortamına katılımına kadar öğrenme ortamını kapsayan tüm konular çok yönlü olarak ele alınıyor. Doğası gereği tam ve bütün olan çocuğun hem kendini hem de dünyayı öğrenciye odaklanarak tasarlanan bir okul ortamında sorgulayıp keşfetmesi sağlanıyor.