EN

MODEL AL

Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretim okul binası eksikliklerinin giderilmesiyle yetinmeyip okul ortamının fiziksel ve sosyal sorunlarına tasarım yoluyla çözüm geliştiren önemli bir adım…

Eğitim ve sağlık mimarisine odaklanan Cannon Design Mimarlık Ofisi, eğitim ortamları için mobilya tasarlayıp üreten VS Furniture ve tasarımcı Bruce Mau'nun ortak çalışması “The Third Teacher” (Üçüncü Öğretmen) kitabı projenin ilham kaynağı. “Üçüncü Öğretmen” kitabında öğrenme ortamı öğrencilerin üçüncü öğretmeni olarak tanımlanıyor ve bunun, eğitimin gelişmesi için ne gibi fırsatlar sunabileceği tartışılıyor.

Okul binasının tamamını içeren fiziksel ortam ve öğrencinin ilişki kurabileceği kişileri kapsayan sosyal ortam, öğrenim ortamının ayrılmaz bileşenleri olarak harmanlanıyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkıp günümüz teknolojisini ve elimizdeki kaynakları kullanarak alışılmışın dışında çözümler üretmeye odaklanıyor. Değişim için pahalı teknoloji kullanımını teşvik etmek yerine, farklı bakış açıları oluşturarak masrafsız müdahalelerle dönüştürülen okullardan örnekler sunuyor. Öğrenen bireylerin kendilerini güvenli bir ortamda ve üretken hissetmeleri amacıyla tasarlanan bu gibi öğrenme ortamlarında yetişen öğrenciler, nitelikli bir eğitim-öğretim sürecinden geçiyor ve hem hayata hem de geleceğe daha iyi hazırlanıyorlar.

ÖĞRENME ORTAMINI TASARIMDAN YARARLANARAK DÖNÜŞTÜRMEK*

TEMEL İHTİYAÇLAR

Öğrencilerin beslenme, sağlık, güvenlik, hijyen gibi temel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

İŞLEYEN ZİHİNLER

Zihinsel gelişimi sürekli kılmak için merak ve ilgiyi canlı tutabilmek, öğrenmeyi öğretmek, eleştirel düşünme becerileri kazandırmak, konsantrasyonu artırmak gerekir.

HAREKETLİ BEDENLER

Öğrencilerin fiziksel hareket ve spor ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmalıdır.

TOPLUMSAL BAĞLANTILAR

Okul, içinde bulunduğu mahalleyle ilişki halinde konumlandırılmalı ve okulun çevresini de geliştirmek üzere etkileşimlerde bulunulmalıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OKULLAR

Okullar, enerji ve kaynak kullanımlarında sürdürülebilir bir model benimsemelidir.

DUYULAR DÜNYASI

Öğrencilerin tat, koku, his, görsellik gibi duyusal algılama biçimlerini geliştirecek ve onlara yeni deneyimler yaşatacak aktiviteler ve uygulamalar yapılmalıdır.

HERKES İÇİN EĞİTİM

Farklı bireylerin din, dil, ırk, cinsiyet, etnik kimlik, yaş, engellilik gibi tüm özelliklerini kapsayıcı bir yaklaşımla özgün tasarımlar yapılmalı ve uygun etkinlikler sunulabilmelidir.

EĞİTİMİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

Öğrenme konusunda yeni yöntemler arayan, öğrenme şeklini ve alışkanlıkları dönüştüren bir yaklaşım oluşturulabilmelidir.

*Öğrenme ortamlarını geliştirici 8 ana tasarım başlığı “Üçüncü Öğretmen” kitabından alınmıştır. Başlıklar hakkında daha detaylı bilgi için kitabı temin edebilirsiniz.