EN

KEŞFET

Beykoz Koç Ortaokulu

Beykoz Koç Ortaokulu, Vehbi Koç Vakfı’nın “Yap, devret, sahip çık” ilkesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladığı 18. devlet okuludur. Vakfın Türkiye genelinde inşa ettiği 17 bağış okuldan farklı olarak “model okul” anlayışıyla hayata geçirilen Beykoz Koç Ortaokulu için öğrenme ortamının dönüştürülmesine odaklanıldı. Okulun yaratılma süreci 2016’da Model Okul Projesi için yapılan protokolle başladı. İstanbul’da bulunan Ziya Ünsel Ortaokulu, Vehbi Koç Vakfı tarafından yeniden inşa edildi ve Beykoz Koç Ortaokulu adıyla 17 Aralık 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. 520 öğrenci kapasitesine sahip Beykoz Koç Ortaokulu, öğrencilerinin 21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemenin yanı sıra, birbirleri ve çevreleriyle dinamik bir ilişki kurabildikleri sosyal ve fiziksel öğrenme ortamları sunuyor. Her öğrencisinin kaliteli ve kendini keşfedebileceği bir ortamda eğitim görmesini amaçlıyor. Beykoz Koç Ortaokulu’nun sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan fiziksel, akademik ve kültürel altyapının sağlanması için çeşitli kişi ve kurumlardan destek alınıyor.

Beykoz Koç Ortaokulu'nun Sosyal Ortamı

 •  Vehbi Koç Vakfı proje ekibi, Beykoz Koç Ortaokulu’nun öğretmenleri ve okul idaresiyle 2014’ten bu yana iletişim, takım çalışması, ergenlerle iletişim, ilk yardım, proje bazlı öğrenme ve oryantasyon gibi farklı konularda çalıştaylar gerçekleştiriyor. Bugüne kadar tamamlanan 14 çalıştayın çıktıları, okulun yaratım sürecinde belirleyici oldu.   
 •  Beykoz Koç Ortaokulu Okul Kurulu, seçilen öğrencilerden, velilerden, öğretmenlerden, okul idaresinden ve Vehbi Koç Vakfı proje ekibi temsilcilerinden oluşuyor. Okul ortamındaki farklı paydaşların temsilini sağlayan kurul, okuldaki uygulamalara karar veriyor ve paydaşlarının birbirleriyle iletişimini sağlıyor.  
 •  Okul Aile Birliği, öğrencilerin okuldaki güvenliği, yemek düzeni, temizlik gibi pek çok konuda veli katılımını sağlıyor. Okul Aile Birliği üyeleri, bütün velilere ulaşarak okulla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. Ayrıca, Beykoz Mahallesi’nde okulun yapabileceği iş birlikleri için yerel temaslar kuruyor.

Beykoz Koç Ortaokulu'nun Fiziksel Ortamı

 •  11.320 metrekare kapalı alan, 5.500 metrekarelik bahçe, 2.400 metrekarelik açık spor alanı
 •  Toplanabilir masalarıyla ihtiyaç halinde etkinlik alanına dönüştürülebilen 238 kişilik kafeterya  
 •  Branşlara göre tasarlanan 31 derslik, atölye ve laboratuvar
 •  6 öğretmen çalışma odası, 10 yönetim ofisi, 1 Okul Aile Birliği ofisi
 •  46 kişilik kütüphane
 •  Öğrencilerin güçlü görsel öğelerle desteklenen derslere daha iyi odaklanmaları için 30 etkileşimli tahta
 •  35 dizüstü bilgisayar, 6 yazıcı
 •  Tüm spor araç-gereçlerin yer aldığı beden eğitimi ve spor salonu
 •  Dans, drama, jimnastik ve halk oyunları için çok amaçlı salon ve mini amfi tiyatro
 •  2 adet piyanosu ve müzik enstrümanları bulunan müzik dersliği
 •  Okul dışındaki etkinliklere de açılarak okul bütçesine sürdürülebilir bir gelir sağlanması hedeflenen 163 kişilik konferans salonu
 •  Plastik atıkların azaltılması için geri dönüşüm toplama noktaları
 •  Okulun destekçilerinin isimlerinin bulmaca şeklinde yer aldığı duvar
 •  Okul içinde ve dışında 10 arıtılmış su sebili
 •  İhtiyaç halinde kullanılması için sığınak